Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

„Pisz pełen mocy – przeciw przemocy”

Ogłoszenie o projekcie „Pisz pełen mocy – przeciw przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przystąpił do realizacji projektu konkursowego na który otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2022.

 Okres realizacji Projektu na terenie Gminy Pisz

Maj – listopad 2022 r.

Środki finansowe

Kwota dofinansowania – 100 000,00 zł.

Całkowita wartość – 125 000,00 zł.

Cele Projektu

„Pisz pełen mocy – przeciw przemocy” ma na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, w ramach którego osoby biorące udział w projekcie będą mogły liczyć na pomoc i wsparcie wielozakresowe. Projekt skierowany jest również do osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Działania w ramach projektu

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego / w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu /- bezpłatną specjalistyczną pomoc psychologiczno-terapeutyczną, prawną – indywidualne konsultacje dla osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, doznających przemocy

Zajęcia warsztatowe dla osób zawodowo realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Cykl spotkań /pogadanek -/ w siedzibie MGOPS Pisz / zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, informacyjno-wspierające. Spotkania grupy oraz indywidualne konsultacje dla osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, doznających przemocy, wspólny wyjazd do teatru

Cykl spotkań/pogadanek z uczniami szkół podstawowych na terenie gminy Pisz -przybliżenie dzieciom informacji na temat przemocy domowej oraz form oferowanej pomocy i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Pisz.

Adresaci Programu

Odbiorcami działań projektu będą mieszkańcy Gminy Pisz, w tym osoby doświadczające przemocy lub zagrożone przemocą, a także przedstawiciele piskich służb i podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Realizator projektu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Instytucje zaangażowane w realizację projektu

  • Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu
  • Komenda Powiatowa Policji w Piszu
  • Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu
  • Szkoły podstawowe z terenu gminy Pisz

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu.

Kontakt telefoniczny (087) 423 36 54 wew. 211


Projekt „Pisz pełen mocy – przeciw przemocy” współfinansowany przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego
Data powstania: środa, 1 cze 2022 09:41
Data opublikowania: środa, 1 cze 2022 09:46
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 367 razy