Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało ono zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek nie przysługuje, gdy wcześniej przyznany został dodatek na inne źródła ciepła np. dodatek węglowy, dodatek na drewno kawałkowe, biomasę, brykiet, pelet. 

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika), w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Mieszkańcy miasta i gminy Pisz, mogą składać wnioski o dodatek elektryczny w formie elektronicznej (podpisane elektronicznie), w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu ul. Wąglicka 1, tel. 874233654, 874250905, lub pocztą tradycyjną od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r.

 

Data powstania: wtorek, 6 gru 2022 10:07
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2022 10:10
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 322 razy