Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca wyboru kandydata na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

OGŁOSZENIE O WYBORZE KANDYDATA NA „ASYSTENTA  OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023

 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w związku z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023

dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego wpłynęły 2 oferty. Dodatkowo osoby/rodziny /opiekunowie prawni zakwalifikowani do udziału w Programie „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2023 do realizacji zadania wskazały osoby, które mogłyby świadczyć usługę ASYSTENTA.

Kandydaci wskazani przez osoby /rodziny /opiekunów prawnych, celem spełnienia warunków  zostali poproszeni na rozmowę weryfikacyjną oraz udokumentowanie  posiadanych kwalifikacji. Realizator z uwzględnieniem wytycznych zaproponował  kandydatów do świadczenia usługi asystentury pozostałym osobom zakwalifikowanym do Programu.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  1. Sabina Kadłubowska-Gmina Pisz
  2. Krystyna Zieja- Gmina Pisz
  3. Grażyna Polewaczyk – Gmina Pisz

Ww osoby spełniły wymagania formalne określone w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023 oraz uzyskały zgodę uczestnika Programu.

 

Pisz, dnia 07.03.2023 r.

Data powstania: niedziela, 12 mar 2023 15:56
Data opublikowania: niedziela, 12 mar 2023 15:58
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 249 razy