Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać:

od 1 lipca 2023 roku w formie elektronicznej (np. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia);

od 1 sierpnia 2023 roku w formie papierowej (np. osobiście w siedzibie Ośrodka,  ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz albo pisemnie drogą pocztową na ww. adres).

 Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674,00 zł na osobę (jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł na osobę).

Natomiast kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostało podwyższone i od 1.10.2023 wynosi 1209,00 zł na osobę.

Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym tzw. „złotówka za złotówkę”).

Data powstania: czwartek, 31 sie 2023 13:00
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2023 13:00
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 168 razy