Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2024/2025

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2024/2025 przyjmowane będą od dnia 01.08.2024 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, ul. Wąglicka 1, pok. 26

Jednocześnie informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2024 r. za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
  • bankowość elektroniczna. 

Okres świadczeniowy 2024/2025 trwa od dnia 01.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi obecnie 1209 zł na osobę w rodzinie.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2024/2025, od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.08.2024 r., a w przypadku wniosków składanych on-line, od dnia 01.07.2024 r. do dnia 31.08.2024 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2024 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2024/2025, od dnia 01.09.2024 r. do dnia 30.09.2024 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2024 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2024/2025, od dnia 01.10.2024 r. do dnia 31.10.2024 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2024 r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2024/2025, zostanie złożony od dnia 01.11.2024 r. do dnia 30.11.2024 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2025 r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2024/2025, zostanie złożony od dnia 01.12.2024r. do dnia 31.01.2025r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2025 r.

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją są udzielane w siedzibie MGOPS w Piszu, ul. Wąglicka 1, pok. 26  lub pod numerem telefonu: 87/ 423-54-23.

Data powstania: czwartek, 4 lip 2024 09:07
Data opublikowania: czwartek, 4 lip 2024 09:08
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 33 razy