Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu w tym roku realizuje trzy projekty konkursowe, na które pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Łączna wysokość dofinansowania wynosi 118tys. zł.

 

1.       Pedagog domowy – Przyjaciel rodziny – 2009

Projekt realizowany jest od 2007 roku. Został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jako jeden z sześciu w całym kraju.

Projekt jest elementem budowania środowiskowego systemu profilaktyki i wsparcia rodzin.

 

Beneficjenci programu to 20 rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym, bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, nieumiejętnie gospodarujących czasem wolnym i posiadanymi dochodami, przejawiających problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, żyjących w trudnych warunkach materialnych. Wszystkie te rodziny objęte są pomocą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. Realizacja zadania obejmuje indywidualna pracę „Pedagogów domowych” z tymi rodzinami w ich środowiskach. Spotkania domowe mają charakter systematycznej nauki prawidłowego pełnienia ról społecznych, zarówno przez osoby dorosłe, jaki i dzieci.

Zadania pedagoga domowego są ukierunkowane na tworzenie warunków wychowawczych i opiekuńczych, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka. Pedagog próbuje usuwać lub łagodzić przeszkody w prawidłowych przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji członków rodziny. Zwraca też uwagę na prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi, uczy wykorzystywać czas wolny, a także podnosić poziom życia dzięki posiadanym zasobom i umiejętnościom.  

 

2.       „MOJA RODZINA MÓJ ŚWIAT” – Warsztaty gospodarstwa domowego.

Termin realizacji: od 01.09.2009 do 31.12.2009r.

W ramach programu zostanie utworzona grupa składająca się z 10 młodych rodzin borykających się z różnymi problemami. Wezmą one udział w Warsztatach Gospodarstwa Domowego, które odbywać się będą w mieszkaniu, stanowiącym swego rodzaju wzorzec prawidłowego środowiska domowego.

 

3.       Specjalistyczny punkt poradnictwa rodzinnego – 2009r.

Termin realizacji projektu od 01.07.2009 do 11.12.2009r.

Projekt skierowany do rodzin z terenu miasta i gminy Pisz – ogólnodostępny. Realizacja zadania obejmować będzie funkcjonowanie PUNKTU SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO. Porad udzielać będą: prawnik, psycholog, terapeuta rodzinny. Punkt poradnictwa zlokalizowany będzie w centrum miasta. Najważniejsze reguły jego funkcjonowania opierają się na swobodnym dostępie do porad wszystkich potrzebujących przy zapewnieniu pełnej anonimowości. Program przewiduje zapewnienie opieki dzieciom osób, korzystających z porady specjalisty w trakcie korzystania z porad ich rodziców. Dzieci będą mogły przebywać w kąciku zabaw, pracowni komputerowej lub czytelni – w zależności od wieku i zainteresowań.

Data powstania: wtorek, 25 sie 2009 08:01
Data opublikowania: wtorek, 25 sie 2009 08:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lut 2011 07:52
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2588 razy