Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA ZASAD USTALENIA PRAWA DO DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA I JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

UWAGA


Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi  z  tytułu urodzenia się dziecka


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przypomina, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z  tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Ponadto informujemy, iż przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r.  o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem!

Podstawa prawna:

- art. 9 i art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych   (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

- art. 3 ustawy  z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych   (DZ. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301).


Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotycząca terminów składania wniosków!


Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 r.

Ponadto informujemy, iż:

1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2011 r.

2) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października br. do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2011 r.


Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. będę przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2011 r.

Ponadto informujemy, iż:

1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2011 r.

2) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2011 r.

 

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MGOPS w PISZU, UL. WĄGLICKA 1,
II PIETRO

Data powstania: piątek, 5 sie 2011 08:02
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2011 08:13
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 2814 razy