Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

U W A G A osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne !!!

UWAGA

OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE !!!

Komunikat  w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Uchwała przewiduje, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone                      w styczniu, lutym i marcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.


Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w styczniu, lutym i marcu 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

Matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do organu wniosek o przyznanie pomocy.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do  31 stycznia 2012 r.

Matka, ojciec, lub opiekun faktyczny dziecka, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia dostępne są w siedzibie MGOPS w Piszu-

Dział Świadczeń Rodzinnych,  pok. 26.

Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2012 14:23
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2012 14:24
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 2952 razy