Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

U W A G A niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne !!!

UWAGA

NIEKTÓRE OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE !!!

Komunikat  w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 9 maja 2012r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Uchwała przewiduje, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone  w kwietniu,  maju lub czerwca 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.


Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w czerwcu 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

Matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mający ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do organu wniosek o przyznanie pomocy.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do  31 maja 2012 r.

Matka, ojciec, lub opiekun faktyczny dziecka, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Wnioski o przyznanie świadczenia dostępne są w siedzibie MGOPS w Piszu-

Dział Świadczeń Rodzinnych,  pok. 20a.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 maj 2012 09:52
Data opublikowania: środa, 30 maj 2012 09:54
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 2934 razy