Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Becikowe

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2006 r. Nr 12, poz. 67)

1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Wnioski do jednorazowej zapomogi wydawane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu w pokoju nr. 23

Do wniosku należy dołączyć :
1. kserokopię dowodu osobistego
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

Zapomoga wypłacana jest w Punkcie Kasowym Warmińsko Mazurskiego Banku Spółdzielczego o/Pisz - znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Piszu lub przelewem na podane konto.

Data powstania: poniedziałek, 1 wrz 2008 13:18
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2009 13:19
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 3725 razy