Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

„Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu od sierpnia 2017 r. realizuje projekt konkursowy „Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 :

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Poddziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2019-07-31

Celem projektu jest reintegracja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań aktywizujących w Klubie Integracji Społecznej.

Udział w projekcie bierze 20 osób (17K i 3M) bezrobotnych i biernych zawodowo, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku 15-64 lata.

Są to osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym: osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób (tzw. osoby oddalone od rynku pracy).

Uczestnictwo w projekcie umożliwia uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przydatnych podczas poszukiwania pracy.

Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnych zajęciach np. z doradcą zawodowym, psychologiem, zostaną skierowani na kursy i szkolenia zawodowe.

Przewiduje się możliwość skierowania połowy uczestników na odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego u pracodawców.

W ramach programu zaplanowano organizację 2 dniowego, wyjazdowego warsztatu dla uczestników i członków ich rodzin.

Data powstania: wtorek, 3 paź 2017 18:48
Data opublikowania: wtorek, 3 paź 2017 18:49
Data edycji: piątek, 28 wrz 2018 10:14
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1482 razy
Ilość edycji: 1