Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór uczestników w ramach projektu konkursowego „Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje iż od miesiąca lipca 2018r. ogłasza nabór uczestników w ramach projektu konkursowego „Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 :

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Poddziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2019-07-31

Celem projektu jest reintegracja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań aktywizujących w Klubie Integracji Społecznej.

W projekcie weźmie udział 20 osób w wieku 15-64 lata (13K i 7M) bezrobotnych i biernych zawodowo, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Są to osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym: osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób (tzw. osoby oddalone od rynku pracy).

Uczestnictwo w projekcie umożliwia uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przydatnych podczas poszukiwania pracy.

Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnych zajęciach np. z doradcą zawodowym, psychologiem, zostaną skierowani na kursy i szkolenia zawodowe.

Przewiduje się możliwość skierowania połowy uczestników na odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego u pracodawców.

W ramach programu zaplanowano organizację 2 dniowego, wyjazdowego warsztatu dla uczestników i członków ich rodzin.

Data powstania: piątek, 29 cze 2018 14:50
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2018 14:52
Data edycji: środa, 27 lut 2019 13:10
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1225 razy
Ilość edycji: 3