Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje z realizacji projektu w m-cach lipiec - sierpień 2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, iż trwa druga edycja  projektu konkursowego „Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 :

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Poddziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2019-07-31/II edycja

Celem projektu jest reintegracja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań aktywizujących w Klubie Integracji Społecznej.

W miesiącu lipcu zrekrutowano grupę 20 osób(13K i 7 M) uczestników II edycji projektu.

W miesiącach lipiec i sierpień odbyły się indywidualne spotkania uczestników z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach zadania: Diagnoza potrzeb.

Proces wsparcia osób biorących udział w projekcie odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Łącznie zrealizowano 80 godz. indywidualnych konsultacji – 4 godz./os.

 

Od miesiąca września rozpoczynają się grupowe  zajęcia z psychologiem w ramach treningu kompetencji społecznych – 2 spotkania  i treningu motywacyjnego - 1 spotkanie.

 

Data powstania: czwartek, 30 sie 2018 14:33
Data opublikowania: czwartek, 30 sie 2018 14:34
Data edycji: środa, 27 lut 2019 13:10
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1233 razy
Ilość edycji: 3