Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu publikuje sprawozdania finansowe za 2018r.

Data powstania: czwartek, 9 maj 2019 10:20
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2019 10:21
Data edycji: wtorek, 5 maj 2020 10:36
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1578 razy
Ilość edycji: 1