Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 t.j. ) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu publikuje sprawozdania finansowe za 2019r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 maj 2024 10:02
Data opublikowania: poniedziałek, 27 maj 2024 10:04
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 74 razy