Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 t.j. ) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu publikuje sprawozdania finansowe za 2019r.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 maj 2021 09:46
Data opublikowania: wtorek, 18 maj 2021 09:48
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 634 razy