Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Od 1 listopada konieczne jest zaświadczenie lekarskie do „becikowego” i dodatku z tytułu urodzenia

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz.1654).

Wymóg dołączenia do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka zaświadczenia lekarskiego dotyczy wniosków składanych od 1 listopada 2009 r. bez względu na termin urodzenia dziecka.

W dniu 16 października 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z  18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305). Załącznik do tego rozporządzenia określa wzór zaświadczenia lekarskiego niezbędnego przy ubieganiu się po 31 października 2009 r. o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Sprawy dotyczące wzoru zaświadczenia lekarskiego, dokumentów niezbędnych do jego wystawienia, sposobu organizacji opieki medycznej, przychodni lekarskich itp. należą do kompetencji Ministra Zdrowia. Ewentualne pytania w tych sprawach można kierować do Ministerstwa Zdrowia (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, www.mz.gov.pl).

Data powstania: wtorek, 12 sty 2010 10:34
Data opublikowania: wtorek, 12 sty 2010 10:38
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 3024 razy