Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja projektu „Piska Akademia Aktywności” sierpień-wrzesień-październik 2010r.

Realizacja  projektu  „Piska Akademia Aktywności”

sierpień-wrzesień-październik 2010r.

Program Aktywności Lokalnej ( PAL )

 

W miesiącu sierpniu we wszystkich trzech grupach PAL rozpoczęto Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradców zawodowych oraz ABC zarządzania budżetem domowym. Dnia 23 sierpnia 2010r. odbyła się wycieczka integracyjno- turystyczna dla rodzin objętych PAL . Do końca sierpnia zakończone zostaną wizyty asystentów rodzin, podsumowana zostanie ich praca.

 

W miesiącu wrześniu dobiegły końca wszystkie zajęcia grupowe i indywidualne dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej ( PAL ). Zakończono Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz Warsztaty zarządzania budżetem domowym. Odbyły się również Warsztaty wizerunku i autoprezentacji na których uczestnicy poznawali tajniki eksponowania atutów swojego wyglądu, jak również tuszowania mankamentów urody. We wrześniu zakończyło swoją pracę pięciu asystentów rodzin objętych PAL, natomiast pracę trzech pozostałych przedłużono o dodatkowe spotkania.  Zwiększenie godzin ustalono w porozumieniu z pracownikami socjalnymi poszczególnych rodzin , jak i z Zespołem Zarządzającym Projektem „PAA”.

 

Spotkania integracyjne

Zgodnie z harmonogramem zorganizowane zostały dwa spotkania integracyjne dla rodzin objętych PAL;

-        24 września odbyło się spotkanie w Borkach,

-        25 września dla grup z Pisza odbyło się ono  na terenie Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu

Udział w nich wzięło 121 osób- zarówno uczestnicy trzech grup PAL wraz z rodzinami, znajomymi, sąsiadami jak i przedstawiciele władz lokalnych: Burmistrz Pisza- Jan Alicki, Wiceburmistrz Pisza-Grażyna Leszczyńska, Sołtys Borek- Edyta Chodnicka.

Spotkania miały charakter promocyjno- integracyjny, miały na celu integrację środowiska lokalnego, rozbudzenie wśród uczestników chęci samodzielnego organizowania podobnych spotkań w przyszłości jak również wskazanie rodzicom sposobów wspólnego spędzania czasu wolnego z dziećmi.  Były okazją do zaprezentowania zagospodarowanych w ramach Warsztatów ogrodnictwa terenów zielonych oraz zrobionych podczas zajęć oraz wycieczki zdjęć uczestników.

Podczas spotkań zorganizowane zostały zabawy i konkursy dla rodziców i dzieci: malowanie twarzy, ubieranie dzieci w bibułowe stroje tworzone przez rodziców itp. Przeprowadzono konkurencje sportowe w których zwycięscy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i słodkościami.

PAL – spotkanie integracyjne- podsumowujące

Dnia 25 października 2010r. zgodnie z założeniami zawartymi w harmonogramie, o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej w „Hotelu nad Pisą” w Piszu odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników skierowanych do Programu Aktywności Lokalnej - jednego z etapów„Piskiej Akademii Aktywności”. Było ono okazją do podsumowania zadań realizowanych w ramach PAL, przedstawienia zaproszonym gościom bloków programowych , założeń oraz osiągniętych rezultatów.

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Elwira Świetlicka przywitała przybyłych gości: Burmistrza Pisza- Jana Alickiego, Panią Burmistrz – Grażynę Leszczyńską, asystentów rodzin objętych PAL, przedstawicieli lokalnych mediów oraz uczestników Programu Aktywności Lokalnej. Następnie Koordynator projektu- Pani Dorota Karpińska – w formie prezentacji przedstawiła w skrócie czego dotyczył projekt, jakie przeprowadzono zajęcia i spotkania, zaprezentowane zostały zdjęcia uczestników zrobione podczas zajęć teoretycznych i praktycznych oraz spotkań i wyjazdów integracyjnych realizowanych w ramach projektu.

Uczestnicy z rąk Burmistrza otrzymali certyfikaty potwierdzające ich uczestnictwo w „Piskiej Akademii Aktywności” oraz zaświadczenia ukończenia poszczególnych warsztatów i zajęć.

Po prezentacji był czas na rozmowy i dyskusje. Na zakończenie odbył się uroczysty obiad.

 

KLUB   INTEGRACJI   SPOŁECZNEJ ( KIS )

W miesiącu sierpniu we wszystkich grupach KIS dobiegły końca Warsztaty wizerunku i autoprezentacji. Celem warsztatów było przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy uczyli się dobierać kolory i wzory ubioru do swojej sylwetki, poznawali tajniki eksponowania swojej urody.

Prowadzono nadal zajęcia z Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, Warsztaty zarządzania budżetem domowym, Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, Warsztaty problemowe.

Stworzono listy osób chętnych na udział w kursach zawodowych organizowanych w ramach projektu, tj. na kurs Podstawy piekarnictwa, Podstawy cukiernictwa, Prawo jazdy kat. „B”, Prawo jazdy kat. „C”.

W miesiącu wrześniu i październiku dobiegają końca wymienione wcześniej zajęcia grupowe. Doradcy zawodowi prowadzą spotkania indywidualne z ostatnimi uczestnikami KIS.

Od 13 września 2010r. 27 osób rozpoczęło zajęcia teoretyczne dotyczące kursów i szkoleń zawodowych. Wraz z zajęciami praktycznymi potrwają one do grudnia 2010r.

Dnia 6 października 2010r. na wniosek uczestników zorganizowano wycieczkę integracyjną do „Wioski garncarskiej” w Kamionce oraz do kina „HELIOS” w Olsztynie. Wizyta w „Wiosce garncarskiej” miała na celu przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnych, jak również rozbudzenie zainteresowań uczestników tą formą aktywności zawodowej. Podczas warszatów rzemieślniczych osoby wykazały się umiejętnościami plastycznymi podczas malowania na szkle , lepienia z gliny czy toczenia naczyń na kole garncarskim.

Data powstania: czwartek, 28 paź 2010 13:22
Data opublikowania: czwartek, 28 paź 2010 13:23
Data edycji: poniedziałek, 15 lis 2010 13:36
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2174 razy
Ilość edycji: 1