Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja projektu „Piska Akademia Aktywności” w miesiącu czerwcu i lipcu 2010r.

CZERWIEC  2010r.

Realizacja  Programu Aktywności Lokalnej ( PAL)

W 38 rodzinach objętych programem PAL ( Program Aktywności Lokalnej)  rozpoczęło pracę ośmiu asystentów rodzin. Spotkania mają charakter indywidualny i odbywają się w środowisku domowym uczestników projektu. Mają one na celu poprawę funkcjonowania rodzin, niwelowanie zaburzeń, wzrost zaradności życiowej. Indywidualna pomoc ma służyć rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny ( rodziców, dzieci), osiągania wyznaczonych przez nich celów, podniesieniu poziomu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Kontynuowane są zajęcia grupowe dotyczące Treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz Warsztaty ogrodnictwa. Rozpoczęto indywidualne spotkania uczestników PAL z psychologami.

Realizacja programu Klubu Integracji Społecznej ( KIS )

W miesiącu czerwcu pracownicy socjalni podpisali 77 kontraktów socjalnych kierujących uczestników do Klubu Integracji Społecznej. Utworzono 5 grup po 15-16 osób w każdej. W dniach 22-29.06.2010r. odbyły się spotkania organizacyjne dla poszczególnych grup rozpoczynające zajęcia grupowe. Pierwsze spotkania dotyczyły Treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz Warsztatów problemowych. Ciekawym urozmaiceniem były wprowadzone do projektu  po raz pierwszy zajęcia dotyczące zarządzania budżetem domowym, podczas których zaprezentowano uczestnikom sposoby tworzenia i przystosowania budżetu domowego do skali i potrzeb w gospodarstwie domowym, sposoby oszczędzania i kontroli własnych wydatków.

LIPIEC  2010r.

W miesiącu lipcu w grupach PAL zakończyły się zajęcia grupowe z psychologiem – Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Dobiegły końca Warsztaty ogrodnictwa, na których uczestnicy zdobywali nowe umiejętności, czego rezultatem było zagospodarowanie terenu zielonego przy Domu Kultury oraz przy Świetlicy wiejskiej w Borkach.  Wprowadzono zgodnie z harmonogramem:

-        Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy- mające na celu motywację uczestników do rozwoju zawodowego

-         Warsztaty zarządzania budżetem domowym.

 

W grupach KIS kontynuowane są zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, dotyczące Treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz Warsztaty problemowe. W czterech grupach KIS dobiegły końca  Warsztaty zarządzania budżetem domowym , które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Dnia 23.07.2010r. odbyło się spotkanie integracyjne grup KIS w Chacie Grillowej przy hotelu „Roś”. Miejsce i forma spotkania zostały wybrane przez uczestników.

Integracja grupy poprzez tego typu spotkania pozwala na bliższe poznanie się uczestników oraz przełamywanie barier, a także wzrost zaufania co ułatwia  pracę w grupie podczas zajęć.

Dźwięki muzyki i pyszne potrawy z grilla umilały ten lipcowy wieczór.

 

Z dniem 27.07.2010r. we wszystkich grupach KIS rozpoczęły się warsztaty wizerunku

i autoprezentacji wprowadzające w tajniki kształtowania własnego pozytywnego wizerunku niezbędne podczas rozmowy kwalifikacyjnej u potencjalnych pracodawców, ale również pozytywnie wpływające na wzrost pewności siebie.

Data powstania: czwartek, 29 lip 2010 09:54
Data opublikowania: czwartek, 29 lip 2010 10:30
Data edycji: czwartek, 29 lip 2010 10:31
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2334 razy
Ilość edycji: 1