Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja projektu „Piska Akademia Aktywności” w miesiącu maju 2010r.

W miesiącu maju pracownicy socjalni przeprowadzili rekrutację 38 osób do Programu Aktywności Lokalnej oraz podpisali z nimi umowy uczestnictwa w programie. Utworzone zostały trzy grupy PAL, w tym jedna dla mieszkańców wsi Borki praz dwie w Piszu.

Pierwsze zajęcia odbyły się 25.05.2010r. Były to spotkania organizacyjne, na których uczestnicy podpisali deklaracje uczestnictwa w projekcie zobowiązujące do systematycznego udziału w prowadzonych działaniach. Przedstawione  zostały cele projektu oraz harmonogram zajęć.

27 maja odbyły się pierwsze spotkania z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych prowadzone przez psychologów , a 29 maja zajęcia teoretyczne i praktyczne z warsztatów ogrodnictwa.

Podczas zajęć grupowych dorosłych zorganizowana jest opieka nad dziećmi uczestników PAL. Pod nadzorem pedagoga dzieci spędzają czas na grach i zabawach.

Trwają prace nad ustaleniem harmonogramu dotyczącego następnych spotkań w PAL, jak również dobiega końca rekrutacja uczestników z którymi podpisane zostaną kontrakty socjalne kierujące do zajęć w Klubie Integracji Społecznej. W bieżącym roku podpisanych zostanie 77 kontraktów socjalnych.

Data powstania: wtorek, 15 cze 2010 08:10
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2010 08:12
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1923 razy