Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja Programu KIS i PAL VI-VII

REALIZACJA Klubu Integracji Społecznej

Czerwiec -  Lipiec

W ostatnich dniach czerwca rozpoczęto zajęcia grupowe z doradcą zawodowym. Mają one na celu wzrost kompetencji i aktywności zawodowej uczestników, zwiększyć umiejętność efektywnego poszukiwania pracy oraz pisania dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych.  W każdej z pięciu grup KIS do końca sierpnia przeprowadzonych zostanie po 20 godzin takich spotkań.

Dnia 22 lipca odbyły się ostatnie zajęcia grupowe z psychologiem pod nazwą: „Uwierz w siebie” ,

w trakcie realizacji są jeszcze spotkania indywidualne.

Od 26 lipca rozpoczęte zostaną warsztaty wybrane przez uczestników. Jako pierwsze zorganizowane zostaną Warsztaty rękodzieła artystycznego wybrane przez cztery grupy KIS. Umożliwią one uczestnikom odkrywanie własnych możliwości twórczych, rozwój zainteresowań i  poznanie nowych sposobów spędzania czasu wolnego.

 

REALIZACJA  Programu Aktywności Lokalnej

Lipiec

Dobiegła końca realizacja Bloku motywacyjno-integracyjnego.

Od 2 lipca ruszył panel zajęć grupowych o nazwie:  Trening kompetencji i umiejętności społecznych, na których młodzież przy współpracy z psychologiem będzie rozwijać swoje umiejętności psychospołeczne, uczyć się sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze złością i stresem itp. Zarówno w  Liskach jak i Borkach odbędzie się cykl takich spotkań, po 16 godzin w każdej z grup. Każdy z uczestników do końca sierpnia odbędzie dwa spotkania indywidualne z psychologiem.

Młodzież dokonała wyboru jednego z dwóch zaproponowanych warsztatów. Bardziej interesujące niż Warsztaty plastyczne oraz zgodne z ich zainteresowaniami okazały się Warsztaty muzyczno- taneczne.

Data powstania: poniedziałek, 25 lip 2011 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 25 lip 2011 12:36
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2152 razy