Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

REALIZACJA "PAA" W MIESIACU SIERPNIU

W miesiącu sierpniu dobiegły końca zajęcia grupowe i indywidualne w ramach „Warsztatów doradztwa zawodowego” oraz w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”.

Wśród młodszych uczestników projektu ( dwie grupy szkoleniowe o przedziale wiekowym 18-30 lat ) zrealizowano warsztaty „Start w dorosłe życie” wprowadzające w tematykę związaną z rodziną, prawidłowym jej funkcjonowaniem, związanymi z nią wartościami, odpowiedzialnością ale także zagrożeniami współczesnego świata.

Od 12 sierpnia rozpoczęto realizację „Warsztatów problemowych” skierowanych do starszych uczestników ( dwie grupy szkoleniowe – 30-64 lata ). Zakres poruszanych zagadnień dotyczy problemów wychowawczych, uzależnień, funkcjonowania w społeczeństwie i innych zaproponowanych przez beneficjentów.

W tym okresie odbyły się pierwsze „Warsztaty ekonomii społecznej” które mają na celu zapoznanie z podstawami ekonomii społecznej, przybliżenie zasad zakładania spółdzielni socjalnych, ukazanie możliwości samozatrudnienia. Oprócz zajęć teoretycznych w dniu 30 sierpnia odbyła się wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej która umożliwiła zapoznanie się uczestników z istniejącymi w naszym regionie podmiotami ekonomii społecznej.

W dniach 23-25.08 odbyły się warsztaty zdrowotne realizowane podczas trzydniowego wyjazdu. Wzięli w nich udział uczestnicy oraz członkowie ich rodzin. Wśród zajęć teoretycznych mających na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej odbyły się także zajęcia sportowe promujące aktywne spędzanie czasu wolnego.

Zrealizowano również pierwszy z pięciu zaproponowanych kursów/szkoleń zawodowych, tj. kurs „Ratownik wodny” w którym wzięło udział 4 uczestników projektu. Wyłoniono listę osób które na początku września zostaną skierowane na kurs prawa jazdy kat. „B”.

Wszystkim uczestnikom którzy złożyli wniosek dokonano zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.

Sporzadziła: Małgorzata Jędrzejczyk

Data powstania: wtorek, 3 wrz 2013 11:03
Data opublikowania: wtorek, 3 wrz 2013 11:04
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 1874 razy