Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja „PAA” w miesiącu październiku

W pierwszej połowie października dobiegły końca Warsztaty ekonomii społecznej skierowane do młodszych uczestników projektu. W ramach warsztatów 20 października odbyła się wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej w Białymstoku. Kawiarnio-księgarnia pod nazwą „Spółdzielnia” jest efektem współpracy z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych. Działając w oparciu o zasady ekonomii społecznej stanowi praktyczne uzupełnienie teoretycznych informacji przekazanych młodym bezrobotnym uczestnikom „Piskiej Akademii Aktywności”.

W trakcie realizacji jest kurs prawa jazdy kat. „B” w ramach którego odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uczestnicy przekazaną wiedzę teoretyczną uczą się stosować podczas nauki jazdy, a także rozwiązując próbne testy egzaminacyjne.

Na początku miesiąca odbyły się zajęcia na których osoby skierowane na kurs „Operator wózków widłowych” doskonaliły umiejętność jazdy i obsługi wózków jezdniowych. Szkolenie zakończono egzaminem uprawniajacym do pracy zarówno w Polsce jak i krajach Unii Europejskiej.

Poza tym rozpoczeto ostatnie dwa z pięciu zaplanowanych w projekcie kursów: „Opiekun osób starszych z modułem języka niemieckiego” oraz „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programem magazynowym”. W ramach zadania „Aktywna integracja” cztery osoby skierowano do odbycia stażu na terenie gminy Pisz. Udział w kursach/szkoleniach/stażu umożliwi uczestnikom projektu nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz da szansę na podjęcie zatrudnienia zarówno na terenie powiatu jak i poza nim.

W najbliższym okresie zaplanowano przeprowadzenie Warsztatów rękodzieła. Zajęcia skierowane do osób chętnych będą miały na celu rozwijanie zainteresowań uczestników, doskonalenie umiejętności manualnych i estetycznych przydatnych w życiu codziennym jak
i zawodowym.

Data powstania: piątek, 8 lis 2013 12:18
Data opublikowania: piątek, 8 lis 2013 12:19
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1796 razy