Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu  po raz kolejny przystąpił do

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego

Program  jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Na realizację programu pozyskano środki w wysokości:

 Kwota dofinansowania – 66 478,50 zł.

Całkowita wartość –66 478,50 zł.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn. zm.).

Cele Programu

„Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 16 roku życia lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują  w pierwszej kolejności w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Realizacja Programu

W ramach przyznanej dotacji Gmina planuje objąć wsparciem 6 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (2-je dzieci niepełnosprawnych i 4-ro  osób dorosłych niepełnosprawnych). Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej zatrudni 2 opiekunów w ramach umowy zlecenie. Limit godzin usługi przypadający na uczestnika programu max 240 godzin w ciągu roku. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów (240 godzin rocznie). Usługi w formie wsparcia dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie karty zgłoszenia do ProgramuOpieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 (do pobrania w załączniku). Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o wypełnienie wymaganej dokumentacji i dostarczenie jej do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym do momentu dysponowania limitami godzinowymi. Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (087) 423 36 54, wew. 223, pok. 14.

Osoba do kontaktu: Marta Lipińska.

Program realizowany będzie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.

Data powstania: poniedziałek, 5 lut 2024 12:06
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lut 2024 12:24
Data edycji: czwartek, 21 mar 2024 11:36
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 315 razy
Ilość edycji: 1