Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

REALIZACJA PROGRAMU „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” miesiąc: kwiecień 2014 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje, iż dobiega końca rekrutacja uczestników z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne kierujące do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej.

Spośród osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Piska Akademia Aktywności” pracownicy socjalni wyłonili grupę 62 osób spełniających kryteria rekrutacyjne. Planuje się że w tym roku udział w projekcie weźmie 38 kobiet i 24 mężczyzn.

W miesiacu kwietniu odbyły się indywidualne spotkania informacyjno – rekrutacyjne z koordynatorem projektu i specjalistą reintegracji zawodowej. Spotkania miały na celu zapoznanie się z uczestnikami, poznanie ich sytuacji, oczekiwań oraz ewentualnych problemów jakie mogą wpłynąć na systematyczną obecność na zajęciach. Uczestnikom przekazane zostały informacje dotyczące celów projektu, przewidzianych działań, niezbędne wiadomości na temat zajęć, w tym kursów oraz szkoleń zawodowych. Rekrutowane osoby podpiszą deklaracje uczestnictwa w projekcie, zobowiązujące do systematycznego oraz aktywnego udziału w prowadzonych działaniach.

Pierwsze zajęcia z uczestnikami zaplanowane są na 7 maja 2014 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą nadal zgłaszać się do Biura projektu w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - II piętro, pok.25, bądź do właściwych pracowników socjalnych. Zostaną oni umieszczeni na liście rezerwowej a ich uczestnictwo w projekcie uzależnione będzie od rezygnacji bądź wykluczenia osób obecnie biorących udział w zajęciach.

 

Z zakwalifikowanymi osobami skonsultujemy się telefonicznie.

 

Data powstania: poniedziałek, 5 maj 2014 13:54
Data opublikowania: poniedziałek, 5 maj 2014 13:55
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1680 razy