Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

REALIZACJA PROGRAMU „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” W MIESIĄCACH: LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2014r.

Listopad:

Grupy IA i IB uczestniczyły w zajęciach w ramach „Warsztatów ekonomii społecznej”. Zajęcia te były kontynuacją wizyt studyjnych które odbyły się w październiku.

Głównym przedmiotem warsztatów była ekonomia społeczna, spółdzielnie socjalne, stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa i wspieranie rozwoju lokalnego. Uczestnicy dowiedzieli się interesujacych informacji odnośnie możliwości założenia własnej firmy oraz jakie są korzyści wynikające z funkcji przedsiębiorcy.

Dobiegł końca kurs prawa jazdy kat. „B”. Wszystkie osoby realizujące odbyły egzaminy teoretyczne i praktyczne w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Łomży.

Grudzień:

W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu Piska Akadaemia Aktywności. W spotkaniu udział wzięli beneficjenci tegorocznej edycji projektu, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz pracownicy MGOPS w Piszu na czele z Dyrektorem – Panią Elwirą Świetlicką.

Program spotkania wypełniła prezentacja multimedialna przybliżajaca zaproszonym gościom ideę i przebieg realizacji projektu w ciągu 7 lat jego wdrażania tj. 0d 2008 do 2014 r. oraz prezentacja oferty Ośrodka Wspierania inicjatywy Ekonomii Społecznej w Ełku, statutowo wspierajacego powstawanie i funkcjinowanie spółdzielczości socjalnej.

Dyrektor MGOPS – Pani Elwira Świetlicka wręczyłą uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz zaświadczenia o nabytych kwalifikacjach zawodowych.

Spotkanie zakończyło się uroczystym poczęstunkiem.

Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 12:01
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2015 12:22
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1843 razy