Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2021

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego

Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2021

wartość dofinansowania 4896 zł.

całkowita wartość 4896 zł.

 

Cele Programu

„Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

W ramach przyznanej dotacji gmina planuje objąć wsparciem 2 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła niepełnosprawna). Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej zatrudni  opiekuna, który zrealizuje wsparcie w  łącznym wymiarze 120 godzin. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 (do pobrania w załączniku). W pierwszej kolejności usługi będą przyznane osobom, które uzyskały najniższą punktację w skali FIM.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o wypełnienie wymaganej dokumentacji i dostarczenie jej do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (087) 423 36 54.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 cze 2021 14:28
Data opublikowania: środa, 16 cze 2021 12:30
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 621 razy