Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja projektu „Piska Akademia Aktywności” w sierpniu - wrześniu 2009 r.

W miesiącu sierpniu kontynuowane były zajęcia grupowe z uczestnikami projektu zarówno w ramach Programu Aktywności Lokalnej jak i Klubu Integracji Społecznej (do którego zostały skierowane osoby w ramach kontraktu socjalnego).

Na wniosek uczestników w trakcie realizacji projektu wprowadzona została 2 tygodniowa przerwa w organizacji zajęć grupowych: od 03.08.09 do 14.08.09.

Przerwa nie dotyczyła ustalonego wcześniej harmonogramu spotkań indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym oraz pracy Asystentów rodzin z rodzinami objętymi PAL.

Program Aktywności Lokalnej (PAL)

Uczestnicy zajęć grupowych w ramach PAL (2 gupy: PAL-1 i PAL-2) powoli zbliżają się do zakończenia realizacji zajęć grupowych.

Zrealizowany został program Warsztatów aktywizacji zawodowej- prowadzony przez doradcę zawodowego. Odbyły się już wszystkie spotkania grupowe uczestników z trenerem. W najbliższych tygodniach zaplanowano przeprowadzenie zaległych konsultacji indywidualnych, podczas których badane będą preferencje zawodowe uczestników i konstruowane indywidualne plany działania w zakresie aktywizacji zawodowej.

Na wniosek uczestników projektu zdecydowano o wydłużeniu czasu realizacji Treningu kompetencji i umiejętności społecznych. W m-cu wrześniu odbędą się dodatkowe spotkania grupowe z psychologiem oraz nadal realizowane będą indywidualne konsultacje psychologiczne.

 

Klub Integracji Społecznej (KIS)

Zgodnie z założonym harmonogramem kontynuowana jest realizacja Programu KIS. Trwa realizacja Treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, w ramach których organizowane są zajęcia grupowe i indywidualne. Każdy uczestnik projektu korzysta z indywidualnych konsultacji psychologicznych i z zakresu aktywizacji zawodowej, mających na celu przywrócenie samodzielności życiowej, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Ponadto organizowane są zajęcia grupowe z innymi specjalistami: specjalistą ds. kosmetyki i wizażu, specjalistą ds. przedsiębiorczości i mediatorem. W każdej grupie KIS specjaliści przeprowadzą po 2 dwugodzinne zajęcia teoretyczno-praktyczne.

W m-cu sierpniu uczestnicy KIS w ramach aktywizacji zawodowej, mogli zapisywać się na kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Wybrane zostały 3 rodzaje szkoleń:

  • Opiekun osób starszych z modułem masażu
  • Gastronomiczny
  • Technolog robót wykończeniowych

Planowany termin rozpoczęcia realizacji szkoleń to druga połowa września.

WRZESIEŃ 2009 r.

9 września 2009 r.- PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu w okresie od 14.09.2009 do 31.12.2009r. organizował będzie prace społecznie-użyteczne.

Miejscem wykonywania prac będą świetlice wiejskie, gminne szkoły i jednostki samorządowe, przedszkola, inne.

Wymiar czasu pracy wynosi 40 godz. m-cznie.

Kierowanie do wykonywania tych prac odbywa się za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

Uczestnicy projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI” zainteresowani wykonywaniem takich prac, którzy jednocześnie są zarejestrowani w PUP i nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych mogą zgłaszać się w celu zapisania do Biura Projektu.

Bliższych informacji udziela: Pani Małgorzata Jędrzejczyk, tel. 087/423-36-54.

II piętro, pok.25.

10.09.2009 r.   KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE 

W dniach 18 i 19 września odbyły się spotkania integracyjne osób biorących udział w projekcie „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”.21.09.2009 r.-   SPOTKANIA INTEGRACYJNE uczestników KIS i PAL  

Popołudnia spędzone na świeżym powietrzu, w urokliwym miejscu były okazją do wspólnych rozmów i lepszego wzajemnego zapoznania się osób.

Działania integrujące uczestników pozytywnie wpływają na aktywność i otwartość podczas zajęć grupowych. Prowadzą do przełamywania barier izolujących osoby od pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń, rozmów z organizatorami projektu i osobami współpracującymi przy jego wdrażaniu.

Smakołyki z grilla i pyszne sałatki podtrzymywały dobre nastroje zgromadzonych osób.

 

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej mogą już wstępnie zapisywać się na kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Obecnie trwają ustalenia w sprawie zlecenia przeprowadzenia 3 rodzajów szkoleń:

Ø  KURS GASTRONOMICZNY

Ø  TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Ø  OPIEKUN OSÓB STARSZYCH Z MODUŁEM MASAŻU

Szkolenia powinny rozpocząć się pod koniec września i zakończyć w miesiącu listopadzie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach mogą zgłaszać się do Biura Projektu.

MGOPS w Piszu, II piętro, pok. 25.

 

 

25 wrzesień 2009r  - Wyjazd do Teatru ROMA w Warszawie.

W dniu wczorajszym- 24 września 65 uczestników Klubu Integracji Społecznej wzięło udział w wyjeździe do teatru w Warszawie.

Głównym punktem wyjazdu był spektakl „Upiór w operze” wystawiany w Teatrze ROMA.

 Legendarne już przedstawienie, nazywane musicalem wszech czasów, powstało w oparciu o sztukę Andrew Lloyda Webbera "Upiór w operze": 

 
Na wyjątkowość  "Upiora w operze" składa się kilka głównych elementów: tworzywo literackie, czyli
klasyczna dziś powieść pod tym samym tytułem i  niebywałe piękno muzyki Andrew Lloyda Webbera, którego geniusz melodyczny nie zamanifestował się wyraźniej w żadnym innym dziele.

"Upiór w operze" to trzy godziny porywającej muzyki, najpiękniejsze arie musicalowe w historii, dynamiczne sceny zbiorowe, na miarę największych twórców operowych doby romantyzmu.

Spektakl wzbudził wiele pozytywnych emocji.  Zachwycił wyjątkową oprawą artystyczną. Na długo pozostanie w pamięci uczestników, a jednocześnie zachęcił do takiej formy spędzania czasu wolnego w przyszłości. 

 

 

Data powstania: piątek, 4 wrz 2009 13:40
Data opublikowania: piątek, 4 wrz 2009 13:41
Data edycji: czwartek, 22 sty 2015 12:51
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2575 razy
Ilość edycji: 4