Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja projektu „Piska Akademia Aktywności” w październiku 2009

PAŹDZIERNIK 2009

KLUB   INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W miesiącu październiku odbyły się ostatnie zajęcia grupowe z mediatorem w grupie KIS 1 .

W dniach 19-23 październik odbyły się grupowe spotkania z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, podczas których przedstawione zostały aktualne oferty pracy, usługi realizowane przez urząd pracy mające na celu ułatwienie bezrobotnym znalezienie zatrudnienia. Uczestnicy spotkań zapoznani zostali z instrumentami rynku pracy wspomagającymi pośrednictwo pracy.

16 października zakończono szkolenie pod nazwą - „Technolog robót wykończeniowych” realizowane w ramach projektu „PAA”. Spośród sześciu zgłoszonych osób  pięć uzyskało wynik pozytywny.  Szkolenie obejmowało razem 90 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania prac remontowo - wykończeniowych. Uczestnicy otrzymali od organizatora szkolenia podręczniki oraz materiały opracowane przez wykładowców.

Realizowane były również konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym.

PROGRAM  AKTYWNOŚCI  LOKALNEJ

W dniu 1 października odbyły się dodatkowe spotkania grupowe w grupie PAL 2 w ramach Treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia prowadzone przez psychologa zorganizowano na wniosek uczestników projektu.

Równolegle uczestnicy brali udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Każdy z uczestników „PAA” do zakończenia realizacji projektu powinien odbyć dwie indywidualne konsultacje z psychologiem i jedną z doradcą zawodowym..

W miesiącu wrześniu 48 osób biorących udział w projekcie „PAA” zostało skierowanych za pośrednictwem biura pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych. W miesiącu październiku każda z tych osób miała do przepracowania po 40 godzin . Miejscem wykonywania prac są szkoły gminne, świetlice wiejskie, jednostki samorządu terytorialnego na terenie miasta i gminy Pisz. Wykonywana praca pozwala nie tylko wzmocnić domowy budżet rodzin, ale zwłaszcza ma na celu reintegrację zawodową osób, umożliwienie im wykazania się umiejętnościami i pokazania się pracodawcom jako sumienni i odpowiedzialni pracownicy.

Data powstania: czwartek, 5 lis 2009 11:26
Data opublikowania: czwartek, 5 lis 2009 11:29
Data edycji: wtorek, 22 gru 2009 10:11
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 2180 razy
Ilość edycji: 2