Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 04 lutego 2009

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- księgowa

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- księgowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 lutego 2009

Wiadomości

Konferencja podsumowująca " Piska Akademia Aktywności"

Dodanie nowej wiadomości: Konferencja podsumowująca " Piska Akademia Aktywności" - [Wszystkie zmiany]

Przewóz osób niepełnosprawnych

Dodanie nowej wiadomości: Przewóz osób niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Domy Pomocy Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Domy Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Dodanie nowej wiadomości: Komu przysługują świadczenia rodzinne? - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komu przysługuje zaliczka alimentacyjna? - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komu przysługuje zaliczka alimentacyjna? - [Wszystkie zmiany]

Fundusz alimentacyjny

Dodanie nowej wiadomości: Zaliczka alimentacyjna - [Wszystkie zmiany]

Becikowe

Dodanie nowej wiadomości: Becikowe - [Wszystkie zmiany]

Rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

Dodanie nowej wiadomości: Rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 lutego 2009

Wiadomości

Baza instytucji świadczących pomoc rodzinie

Dodanie nowej wiadomości: Baza instytucji świadczących pomoc rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Baza placówek instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko - mazurskim

Dodanie nowej wiadomości: Baza placówek instytucji i ośrodków wsparcia umożliwiających rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko - mazurskim - [Wszystkie zmiany]

Kryteria przyznawania pomocy

Dodanie nowej wiadomości: Kryteria przyznawania pomocy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje o projekcie - [Wszystkie zmiany]

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z opieki społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 lutego 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Rejonizacja miasta i gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 lutego 2009

Wiadomości

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowej w Dziale Finansowym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowej w Dziale Finansowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian